Προϊόντα

Τα προϊόντα μας

Τσιμουχα

Υδραυλική

Seal

Μηχανικός Στεγανοποιητής

Τσιμούχα

Υδραυλική

Τσιμούχα

Υδραυλική

Orings

Orings

Orings

Orings

Τσιμούχα

Υδραυλική

Orings

Orings

Orings

Orings

Τσιμούχα

Υδραυλική

Τσιμούχα

Υδραυλική

Τσιμούχα

Πνευματική

Orings

Orings

Κατασκευές Ελαστικών

Κατασκευές Ελαστικών

Κατασκευές Ελαστικών

Κατασκευές Ελαστικών

Κατασκευές Ελαστικών

Κατασκευές Ελαστικών

Κατασκευές Ελαστικών

Κατασκευές Ελαστικών

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Κομπλέρ

Αντικραδασμικες Βάσεις

Αντικραδασμικες Βάσεις

Αντικραδασμικες Βάσεις

Αντικραδασμικες Βάσεις

Αντικραδασμικες Βάσεις

Αντικραδασμικες Βάσεις

Ελαστικά Παρεμβύσματα Ψυγείων

Ελαστικά Παρεμβύσματα Ψυγείων

Ελαστικά Παρεμβύσματα Ψυγείων

Ελαστικά Παρεμβύσματα Ψυγείων

Είμαστε υπεύθυνοι για την κατασκευή από το πρώτο έως το τελικό στάδιο. Η πρώτη ύλη, η μηχανουργική κατασκευή των καλουπιών, η επεξεργασία των ελαστικών και ο τελικός ποιοτικός έλεγχος γίνεται από εμάς.
ΜΑΡ.ΤΕΚ ΙΚΕ